Продажба и монтаж на LED аварийни и евакуационни осветителни тела в град Враца

аварийно осветление Враца, евакуационно осветление Враца,Фирма за монтаж на аварийно и евакуационно осветление Враца,ниски цени,евтино аварийно осветление

Противопожарна Техника КАТ ЕООД извършва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и техническа обслужване на евакуационно и аварийно осветление съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 от 2014 г. Извършеното обслужване се придружава от протокол и сертификати /декларации за съответствие на вложените продукти.

Предназначение на евакуационно и аварийно осветление

Предназначението на осветлението на евакуационния маршрут е да осигури безопасно напускане на мястото посредством гарантиране на съответна видимост и указване на посоката на евакуационния маршрут, както и спомагане на бързото намиране и активиране на пожар известяващите и аварийните системи.

Изисквания за монтаж на LED евакуационно и аварийно осветление

За да се осигури видимост за целите на евакуацията, се изисква осветление в обема на пространството. Според изискванията това се осигурява посредством монтаж на осветителни тела. Знаците, които се поставят на всички изходи, предназначени да бъдат използвани при аварийни ситуации и по протежение на евакуационните маршрути, трябва да бъдат осветени, за да показват недвусмислено маршрута за евакуация до безопасно място.
На местата без директна видимост към евакуационния изход трябва да се постави осветен знак, указващ посоката (или поредица от знаци), за подпомагане на движението към евакуационния изход.
Необходимо е поставянето на аварийно осветление, съответстващо на EN 60598-2-22 за осигуряване на подходящата осветеност до всеки евакуационен изход и на местата, където е необходимо да се наблегне на потенциална опасност или на защитно оборудване. Местата, на които трябва да се наблегне, са следните:
a) на всеки изход, който е предвиден да бъде използван при аварийни ситуации;
b) в близост до стълбищата, така че всяко рамо на стълбищата да получава директна светлина;
c) в близост до всяка друга промяна в нивата;
d) задължителните аварийни изходи и знаци за безопасност;
e) при всяка промяна в посоката на евакуационния маршрут;
f) при всяко пресичане на коридорите;
g) извън и в близост до всеки краен евакуационен изход;
h) в близост до пунктовете за оказване на първа помощ;
i) в близост до всяка част от оборудването за пожарогасене и пункт за известяване.

Направете онлайн запитване за Монтаж и Техническо Обслужване на Евакуационно и Аварийно Осветление в град Враца и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас