Мобилен сервиз за презареждане и заверка на пожарогасители за корпоративни клиенти с абонамент в град София

 

Заверка на прахови и СО пожарогасители София,Офис на фирма за противопожарно оборудване София,Заверка на прахови и СО пожарогасители София,презареждане пожарогасители София,Заверка на прахови и СО пожарогасители София,Фирма пожарогасители София,магазин пожарогасители София,зареждане пожарогасители промоция София,зареждане пожарогасители най-ниска цена София,купи пожарогасител София,евтин пожарогасител София,пожарогасител офис София,Сервиз Пожарогасители София,заверка пожарогасители София,годишно обслужване пожарогасители София,автопожарогасител София,абонамент пожарогасители СофияПротивопожарна Техника КАТ ЕООД извършва проверки, ремонт, хидростатично изпитание и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители на корпоративни клиенти с годишен абонамент на територията на град София.
Разполагаме със сервизни бази, собствен транспорт и мобилен сервиз, оборудвани с висококачествени немски машини “Brandschutz Technik Muller”.
Придържаме се стриктно към инструкциите на производителите и стандарт БДС ISO 11602-2 “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”, ремонт, изпитание и презареждане на пожарогасители.

Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец, индивидуален стикер и фирмена пломба.

Обслужване на Прахови Пожарогасители

Прахов пожарогасител 1 кг София,Прахов пожарогасител 2 кг София,Прахов пожарогасител 6 кг София,Прахов пожарогасител 12 кг София,Прахов пожарогасител 25 кг София,Прахов пожарогасител 50 кг София,пожарогасител солти София,пожарогасител Fire Technics София,пожарогасител fire killer София,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове прахови пожарогасители:
Зареждане на Прахов пожарогасител 1 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 2 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 3 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 6 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 12 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 25 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 50 кг

Пожарогасители с вода и добавки

 

водопенен пожарогасител София,водопенен цена София,Водопенен пожарогасител 9 литра София,воден пожарогасител София,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове водни и водопенни пожарогасители:

Зареждане на Воден пожарогасител 6л.
Зареждане на Воден пожарогасител 9л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 6л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 9л

Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/

пожарогасители СО2 София,Пожарогасители с въглероден двуокис София,Пожарогасител СО2 10кг София,Пожарогасител СО2 30кг София,Пожарогасител СО2 50кг София

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 2кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 5кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 10кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 30кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 50кг

Предлагаме безплатно теоретично и практично обучение на служителите в обекта за работа с носими и возими пожарогасители.

Практическо обучение за използване на пожарогасител Обучение за гасене на пожар с пожарогасител

За пълно удолетворение нуждите на нашите клиенти предлагаме годишно абонаментно обслужване на преференциални цени и безплатен транспорт при обслужване на над 20 броя пожарогасителя.

 

Направете онлайн запитване за техническо обслужване на Вашите пожарогасители.

Свържете се с нас