Мобилен сервиз за презареждане и заверка на пожарогасители за корпоративни клиенти с абонамент в град Козлодуй

 

Заверка на прахови и СО пожарогасители Козлодуй,Офис на фирма за противопожарно оборудване Козлодуй,Заверка на прахови и СО пожарогасители Козлодуй,презареждане пожарогасители Козлодуй,Заверка на прахови и СО пожарогасители Козлодуй,Фирма пожарогасители Козлодуй,магазин пожарогасители Козлодуй,зареждане пожарогасители промоция Козлодуй,зареждане пожарогасители най-ниска цена Козлодуй,купи пожарогасител Козлодуй,евтин пожарогасител Козлодуй,пожарогасител офис Козлодуй,Сервиз Пожарогасители Козлодуй,заверка пожарогасители Козлодуй,годишно обслужване пожарогасители Козлодуй,автопожарогасител Козлодуй,абонамент пожарогасители КозлодуйПротивопожарна Техника КАТ ЕООД извършва проверки, ремонт, хидростатично изпитание и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители на клиенти с годишен абонамент на територията на град Козлодуй.
Разполагаме със сервизни бази, собствен транспорт и мобилен сервиз, оборудвани с висококачествени немски машини “Brandschutz Technik Muller”.
Придържаме се стриктно към инструкциите на производителите и стандарт БДС ISO 11602-2 “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”, ремонт, изпитание и презареждане на пожарогасители.

Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец, индивидуален стикер и фирмена пломба.

Обслужване на Прахови Пожарогасители

Прахов пожарогасител 1 кг Козлодуй,Прахов пожарогасител 2 кг Козлодуй,Прахов пожарогасител 6 кг Козлодуй,Прахов пожарогасител 12 кг Козлодуй,Прахов пожарогасител 25 кг Козлодуй,Прахов пожарогасител 50 кг Козлодуй,пожарогасител солти Козлодуй,пожарогасител Fire Technics Козлодуй,пожарогасител fire killer Козлодуй,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове прахови пожарогасители:
Зареждане на Прахов пожарогасител 1 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 2 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 3 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 6 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 12 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 25 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 50 кг

Пожарогасители с вода и добавки

 

водопенен пожарогасител Козлодуй,водопенен цена Козлодуй,Водопенен пожарогасител 9 литра Козлодуй,воден пожарогасител Козлодуй,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове водни и водопенни пожарогасители:

Зареждане на Воден пожарогасител 6л.
Зареждане на Воден пожарогасител 9л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 6л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 9л

Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/

пожарогасители СО2 Козлодуй,Пожарогасители с въглероден двуокис Козлодуй,Пожарогасител СО2 10кг Козлодуй,Пожарогасител СО2 30кг Козлодуй,Пожарогасител СО2 50кг Козлодуй

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 2кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 5кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 10кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 30кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 50кг

Предлагаме безплатно теоретично и практично обучение на служителите в обекта за работа с носими и возими пожарогасители.

Практическо обучение за използване на пожарогасител Козлодуй,обучение персонал пожар Козлодуй, Обучение за гасене на пожар с пожарогасител Козлодуй

За пълно удолетворение нуждите на нашите клиенти предлагаме годишно абонаментно обслужване на преференциални цени при обслужване на над 20 броя пожарогасителя.

 

Направете онлайн запитване за техническо обслужване на Вашите пожарогасители.

Свържете се с нас