Мобилен сервиз за презареждане и заверка на пожарогасители за корпоративни клиенти с абонамент в град Мездра

 

Заверка на прахови и СО пожарогасители Мездра,Офис на фирма за противопожарно оборудване Мездра,Заверка на прахови и СО пожарогасители Мездра,презареждане пожарогасители Мездра,Заверка на прахови и СО пожарогасители Мездра,Фирма пожарогасители Мездра,магазин пожарогасители Мездра,зареждане пожарогасители промоция Мездра,зареждане пожарогасители най-ниска цена Мездра,купи пожарогасител Мездра,евтин пожарогасител Мездра,пожарогасител офис Мездра,Сервиз Пожарогасители Мездра,заверка пожарогасители Мездра,годишно обслужване пожарогасители Мездра,автопожарогасител Мездра,абонамент пожарогасители Мездра,техническо обслужване пожарогасители МездраПротивопожарна Техника КАТ ЕООД извършва проверки, ремонт, хидростатично изпитание и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители на клиенти с годишен абонамент на територията на град Мездра.
Разполагаме със сервизни бази, собствен транспорт и мобилен сервиз, оборудвани с висококачествени немски машини “Brandschutz Technik Muller”.
Придържаме се стриктно към инструкциите на производителите и стандарт БДС ISO 11602-2 “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”, ремонт, изпитание и презареждане на пожарогасители.

Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец, индивидуален стикер и фирмена пломба.

Обслужване на Прахови Пожарогасители

Прахов пожарогасител 1 кг Мездра,Прахов пожарогасител 2 кг Мездра,Прахов пожарогасител 6 кг Мездра,Прахов пожарогасител 12 кг Мездра,Прахов пожарогасител 25 кг Мездра,Прахов пожарогасител 50 кг Мездра,пожарогасител солти Мездра,пожарогасител Fire Technics Мездра,пожарогасител fire killer Мездра,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове прахови пожарогасители:
Зареждане на Прахов пожарогасител 1 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 2 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 3 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 6 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 12 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 25 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 50 кг

Пожарогасители с вода и добавки

 

водопенен пожарогасител Мездра,водопенен цена Мездра,Водопенен пожарогасител 9 литра Мездра,воден пожарогасител Мездра,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове водни и водопенни пожарогасители:

Зареждане на Воден пожарогасител 6л.
Зареждане на Воден пожарогасител 9л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 6л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 9л

Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/

пожарогасители СО2 Мездра,Пожарогасители с въглероден двуокис Мездра,Пожарогасител СО2 10кг Мездра,Пожарогасител СО2 30кг Мездра,Пожарогасител СО2 50кг Мездра

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 2кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 5кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 10кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 30кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 50кг

Предлагаме безплатно теоретично и практично обучение на служителите в обекта за работа с носими и возими пожарогасители.

Практическо обучение за използване на пожарогасител Мездра Обучение за гасене на пожар с пожарогасител Мездра

За пълно удолетворение нуждите на нашите клиенти предлагаме годишно абонаментно обслужване на преференциални цени при обслужване на над 20 броя пожарогасителя.

Направете онлайн запитване за техническо обслужване на Вашите пожарогасители.

Свържете се с нас