Изготвяне и обновление на досие по пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647.

Наредба 8121з-647,Изготвяне на противопожарно досие,пожарна документация,план-схеми за евакуация,документи пожарна безопасност,планове за гасене на пожари,планове за ПБ при ремонти, планове за евакуация,протокол за отоплителните уреди,цена пожарно досие

Съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 г. пожарно досие се изисква за всички обекти, в които броят на персонала е 5 или повече души и/или броя на пребиващите в обекта надвишава 50 души.

Предлагаме изготвяне на противопожарно досие и евакуационен план за фирми чрез набор от документи, които включват:
✔ Изработване на план-схеми за евакуация
✔ Изготвяне на инструкция по пожарна безопасност в обекта.
✔ Определяне вид и количество на пожарни уреди и технически средства, необходими в обекта
✔ Обезпечаване на обекта с указателни знаци
✔ Изготвяне на планове за действия при пожар, природни бедствия и аварии и други.
✔ Изготвяне на план за евакуация.
✔ Изготвяне на план за работа при ремонт и реконструкции
✔ Изготвяне на заповеди за спазване на пожарната безопасност
✔ Провеждане на периодични и встъпителни инструктажи
✔ Практически занятия за работа и употреба на пожарогасители и противопожарна техника
✔ Провеждане на учебна евакуация
✔ Водене на месечни дневници
✔ График и следене за осъществяване на всички необходими периодични сервизни и абонаментни мероприятия
✔ Съдействие при проверки на контролните органи и изпълнение на предписания
✔ Съгласуване и утвърждаване на документи и проекти
✔ Съдействие при преустройства и промяна на предназначението
✔ Безплатни консултации

Може да се свържете с нас за консултация и изготвяне на Досие по пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647.

Свържете се с нас