КАТ-ЕООД е фирма с над 30-годишен опит в осъществяването на комплексна противопожарна защита, като началото е поставено в далечната 1987 г.
През годините КАТ ЕООД се наложи като лидер в своята област в Северозападна България, като днес разполага с търговски обекти в гр. Враца, гр. Лом.

Фирма К А Т – ЕООД е ориентирана към спазване на българското и европейско законодателство чрез предлагането на решения за осигуряване на пожарната безопасност, които отговарят на потребностите и удовлетворяват изискванията на клиентите.
Основната дейност е насочена към доставка на всички видове противопожарно оборудване, абонаментно сервизно обслужване, както и проектиране и консултиране на пожарна безопасност.

Във фирмата работят служители, които притежават удостоверения за преминато обучение и дългогодишен опит. Дейността се ръководи и контролира от инженери по пожарна безопасност с дипломи от Академия на МВР- София и Висша инженерна пожаротехническа школа – Москва.

Свържете се с нас