Фирма Противопожарна Техника КАТ ЕООД извършва проверка и техническо обслужване на пожарни кранове съгласно стандарт EN 671 и НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец, индивидуален стикер и фирмена пломба.

пожарен кран монтана,обслужване пожарен кран монтана,техническа проверка пожарен кран монтана,техническо обслужване пожарен кран монтана,проверка и техническо обслужване на пожарни кранове монтана
Обслужването включва:
1) Проверка дали системата да е достъпна, без повреди, частите да не са корозирали и да няма течове – пожарният кран не трябва да е затиснат и вратичката му трябва да има възможност за отваряне в пълен диапазон;
2) Инструкциите за експлоатация да са ясни и четливи – за всеки пожарен кран, като се отвори вратичката на касетата му вътре трябва да има залепена “инструкция за експлоатация”, която да включва основните действия за работа с крана.
3) Месторазположението да е ясно означено – на вратичката на касетата трябва да се постави противопожарен знак “Противопожарен маркуч”, по образец от т.3д на приложение №2 към чл.10, ал.1 от “Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа”;
4) Скобите за монтиране към стената да са подходящи за тази цел и да са неподвижни и устойчиви;
5) Водната струя да е непрекъсната и достатъчна (препоръчително е използването на разходомер и манометър) – задължително трябва поне да се измери налягането на водопровода чрез манометър, свързан към съединителя на водопровода;
6) Манометърът (ако е монтиран такъв) да функционира правилно и в диапазона на своя работен обхват;
7) Маркучът трябва да бъде проверен по цялата му дължина за признаци на напукване, деформация, износване или повреди. Ако маркучът покаже признаци за дефекти, той трябва да бъде подменен или да бъде изпитан за устойчивост при максимално допустимото работно налягане.
8) Затягащите скоби или пръстени (присъединяващи шланга към съединителите) да са от подходящ вид и да са надеждно затегнати;
9) Барабаните за маркуча да се въртят свободно и в двете посоки;
10) При завъртащите се пожарни макари се проверява дали шарнирът се върти лесно и дали макарата се завърта на 180°;
11) При макари с ръчно задействащи се пожарни вентили (кранове) се проверява дали спирателният вентил (кран) е от подходящ вид и дали работи лесно и правилно;
12) При автоматизираните пожарни макари се проверява правилната работа на автоматичния вентил, както и правилната работа на спирателния вентил за обслужване.
13) Проверява се състоянието на захранващия водопровод, като особено внимание трябва да се обърне на всеки гъвкав тръбопровод за признаци на повреди или износване;
14) Ако са монтирани в касета, тя се проверява за признаци на повреди и дали вратичката й се отваря свободно – не е позволено заключване на вратичката или притягането й с болт;
15) Проверява се дали струйникът е от подходящия вид и дали работи лесно;
16) Проверява се работата на всички водачи за маркуча и дали са правилно и здраво закрепени;
17) Пожарната макара и системата с маркучи се оставя в готовност за незабавна употреба – това означава, че трябва маркучът да е скопчан към водопровода и струйника.
Ако е необходимо по-продължително обслужване, на пожарната макара или системата с маркучи трябва да бъде поставен надпис “Не работи”, а КАТ-ЕООД уведомява ползвателя/собственика.

фирма проверка пожарен кран,ВПК,проверка ВПК,проверка пожарни кранове,заверка пожарен кран,

Направете онлайн запитване за обслужване и поддръжка на противопожарни кранове на територията на град  Монтата и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас