Мобилен сервиз за презареждане и заверка на пожарогасители за корпоративни клиенти с абонамент в град Ботевград

 

презареждане пожарогасители Ботевград,Заверка на прахови и СО пожарогасители Ботевград,Фирма пожарогасители Ботевград,магазин пожарогасители Ботевград,зареждане пожарогасители промоция Ботевград,зареждане пожарогасители най-ниска цена Ботевград,купи пожарогасител Ботевград,евтин пожарогасител Ботевград,пожарогасител офис Ботевград,Сервиз Пожарогасители Ботевград,заверка пожарогасители Ботевград,годишно обслужване пожарогасители БотевградПротивопожарна Техника КАТ ЕООД извършва проверки, ремонт, хидростатично изпитание и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители на клиенти с годишен абонамент на територията на град Ботевград.
Разполагаме със сервизни бази, собствен транспорт и мобилен сервиз, оборудвани с висококачествени немски машини “Brandschutz Technik Muller”.
Придържаме се стриктно към инструкциите на производителите и стандарт БДС ISO 11602-2 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”, ремонт, изпитание и презареждане на пожарогасители.

Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец, индивидуален стикер и фирмена пломба.

Обслужване на Прахови Пожарогасители

Прахов пожарогасител 1 кг,Прахов пожарогасител 2 кг,Прахов пожарогасител 3 кг,Прахов пожарогасител 6 кг,Прахов пожарогасител 12 кг,Прахов пожарогасител 25 кг,Прахов пожарогасител 50 кг,пожарогасител солти,пожарогасител Fire Technics,пожарогасител fire killer,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове прахови пожарогасители:
Зареждане на Прахов пожарогасител 1 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 2 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 3 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 6 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 12 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 25 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 50 кг

Пожарогасители с вода и добавки

 

водопенен пожарогасител ботевград,водопенен цена ботевград,Водопенен пожарогасител 9 литра ботевград,воден пожарогасител ботевград,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове водни и водопенни пожарогасители:

Зареждане на Воден пожарогасител 6л.
Зареждане на Воден пожарогасител 9л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 6л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 9л

Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/

пожарогасители СО2 ботевград,Пожарогасители с въглероден двуокис ботевград,Пожарогасител СО2 10кг ботевград,Пожарогасител СО2 30кг ботевград,Пожарогасител СО2 50кг ботевград

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 2кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 5кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 10кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 30кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 50кг

Предлагаме безплатно теоретично и практично обучение на служителите в обекта за работа с носими и возими пожарогасители.

Практическо обучение за използване на пожарогасител,обучение персонал пожар ботевград, Обучение за гасене на пожар с пожарогасител Ботевград

За пълно удолетворение нуждите на нашите клиенти предлагаме годишно абонаментно обслужване на преференциални цени при обслужване на над 20 броя пожарогасителя.

 

Направете онлайн запитване за техническо обслужване на Вашите пожарогасители.

Свържете се с нас