Мобилен сервиз за презареждане и заверка на пожарогасители за корпоративни клиенти с абонамент в град Бяла Слатина

 

Заверка на прахови и СО пожарогасители Бяла Слатина,презареждане пожарогасители Бяла Слатина,Заверка на прахови и СО пожарогасители Бяла Слатина,Фирма пожарогасители Бяла Слатина,магазин пожарогасители Бяла Слатина,зареждане пожарогасители промоция Бяла Слатина,зареждане пожарогасители най-ниска цена Бяла Слатина,купи пожарогасител Бяла Слатина,евтин пожарогасител Бяла Слатина,пожарогасител офис Бяла Слатина,Сервиз Пожарогасители Бяла Слатина,заверка пожарогасители Бяла Слатина,годишно обслужване пожарогасители Бяла СлатинаПротивопожарна Техника КАТ ЕООД извършва проверки, ремонт, хидростатично изпитание и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители на клиенти с годишен абонамент на територията на град Бяла Слатина.
Разполагаме със сервизни бази, собствен транспорт и мобилен сервиз, оборудвани с висококачествени немски машини “Brandschutz Technik Muller”.
Придържаме се стриктно към инструкциите на производителите и стандарт БДС ISO 11602-2 “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”, ремонт, изпитание и презареждане на пожарогасители.

Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец, индивидуален стикер и фирмена пломба.

Обслужване на Прахови Пожарогасители

Прахов пожарогасител 1 кг Бяла Слатина,Прахов пожарогасител 2 кг Бяла Слатина,Прахов пожарогасител 6 кг Бяла Слатина,Прахов пожарогасител 12 кг Бяла Слатина,Прахов пожарогасител 25 кг Бяла Слатина,Прахов пожарогасител 50 кг Бяла Слатина,пожарогасител солти Бяла Слатина,пожарогасител Fire Technics Бяла Слатина,пожарогасител fire killer Бяла Слатина,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове прахови пожарогасители:
Зареждане на Прахов пожарогасител 1 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 2 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 3 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 6 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 12 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 25 кг
Зареждане на Прахов пожарогасител 50 кг

Пожарогасители с вода и добавки

 

водопенен пожарогасител Бяла Слатина,водопенен цена Бяла Слатина,Водопенен пожарогасител 9 литра Бяла Слатина,воден пожарогасител Бяла Слатина,

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички видове водни и водопенни пожарогасители:

Зареждане на Воден пожарогасител 6л.
Зареждане на Воден пожарогасител 9л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 6л.
Зареждане на Водопенен пожарогасител 9л

Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/

пожарогасители СО2 Бяла Слатина,Пожарогасители с въглероден двуокис Бяла Слатина,Пожарогасител СО2 10кг Бяла Слатина,Пожарогасител СО2 30кг Бяла Слатина,Пожарогасител СО2 50кг Бяла Слатина

КАТ ЕООД предлага пълна техническа инспекция и презареждане на всички пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 2кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 5кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 10кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 30кг
Зареждане на Пожарогасител СО2 – 50кг

Предлагаме безплатно теоретично и практично обучение на служителите в обекта за работа с носими и возими пожарогасители.

Практическо обучение за използване на пожарогасител Бяла Слатина Обучение за гасене на пожар с пожарогасител Бяла Слатина, пожарогасене Бяла Слатина

За пълно удолетворение нуждите на нашите клиенти предлагаме годишно абонаментно обслужване на преференциални цени при обслужване на над 20 броя пожарогасителя.

 

Направете онлайн запитване за техническо обслужване на Вашите пожарогасители.

Свържете се с нас