Фирма пожарогасители,магазин пожарогасители,зареждане пожарогасители промоция,зареждане пожарогасители най-ниска цена,купи пожарогасител, евтин пожарогасител,пожарогасител офис,Сервиз Пожарогасители,пожарогасител кола,автопожарогасител,КАТ ЕООД Враца е 30 години лидер в продажбата и техническото обслужване на прахови и СО2 пожарогасители, системи за пожарогасене, пожароизвестяване и пожарооборудването в град Враца и Северозападна България. Ние предлагаме пълна гама от прахови, водни и пожарогасители с въглероден диоксид на доказани производители.

Може да се свържете с нас за безплатна професионална консултация относно нужното ви пожарообезопасително оборудване.

 

 

 

Какво представляват пожарогасителите?

 

Пожарогасителите са устройства, съдържащи пожарогасително вещество, което се изтласква под въздействието на вътрешно налягане и са предназначени за гасене на пожари в начален стадий. В зависимост от предназначението си пожарогасителите се подразделят на носими (предназначени да бъдат носени и обслужвани на ръка, и които в готовност за работа имат маса не по-голяма от 20 kg) и возими (предназначени за ръчно придвижване и обслужване и които имат обща маса, по-голяма от 20 kg). Пожарогасителите се описват чрез вида и количеството на гасителното вещество, което съдържат. Понастоящем това са: пожарогасители с прах; пожарогасители на водна основа, включително с пяна и течен химикал; пожарогасители с въглероден диоксид; пожарогасители с халон; пожарогасители с чист агент.

Прахови пожарогасители

Прахов пожарогасител 1 кг,Прахов пожарогасител 2 кг,Прахов пожарогасител 3 кг,Прахов пожарогасител 6 кг,Прахов пожарогасител 12 кг,Прахов пожарогасител 25 кг,Прахов пожарогасител 50 кг,пожарогасител солти,пожарогасител Fire Technics,пожарогасител fire killer,зареждане на прахови пожарогасители

Предназначение на праховите пожарогасители:

Праховите пожарогасителите се използват за гасене на пожари в начален стадий на горими твърди материали, леснозапалими и горими течности, горими газове и ел. инсталаци под напрежение до 1000V.

Съответствие с: БДС EN 3 за носими пожарогасител; БДС EN 1866 за возими пожарогасители

КАТ ЕООД град Враца предлага пълна гама от прахови пожарогасители:
Прахов пожарогасител 1 кг
Прахов пожарогасител 2 кг
Прахов пожарогасител 3 кг
Прахов пожарогасител 6 кг
Прахов пожарогасител 12 кг
Прахов пожарогасител 25 кг
Прахов пожарогасител 50 кг

Пожарогасители с вода и добавки

 

водопенен пожарогасител,водопенен цена,Водопенен пожарогасител 9 литра,воден пожарогасител,Водопенен пожарогасител 12л,зареждане на водни пожарогасители

Предназначение на пожарогасителите с вода и добавки:

За гасене на пожари в начален стадий на горими твърди материали (водните) и на горими твърди материали и леснозапалими горими течности (водопоенните).

Съответствие с: БДС EN 3

КАТ ЕООД предлага пълна гама от водни и водопенни пожарогасители:
Воден пожарогасител 9 л.
Водопенен пожарогасител 9 л.

Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/

пожарогасители СО2,Пожарогасители с въглероден двуокис,Пожарогасител СО2 10кг,Пожарогасител СО2 30кг,Пожарогасител СО2 50кг, зареждане на СО2 пожарогасители

Този вид пожарогасители се различава от останалите видове със свойството си да съхранява и да не унищожава засегната от пожара техника. Това се дължи на гасителния агент, който при задействане на пожарогасителя се превръща във вид на сняг.

Предназначение на пожарогасители с въглероден двуокис:

За гасене на пожари в начален стадий на леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталаци под напрежение до 1000V, съгласно техническата им характеристика.

Приложение: За оборудане на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.), съоръжения, инсталации, транспортни средства и други.

Съответствие с: БДС EN 3 за носими пожарогасител; БДС EN 1866 за возими пожарогасители.

Направете онлайн запитване за зареждане на пожарогасители.

Свържете се с нас