Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи Враца,Техническо обслужване поддържане и профилактика на пожароизвестителни системи Враца, профилактика пожароизвестителна система Враца, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи Враца, поддръжка конвенционални системи Враца,адресируеми системи Враца,обслужване конвенционални системи Враца,обслужване адресируеми системи Враца,ремонт конвенционални системи Враца,ремонт адресируеми системи Враца,поддръжка адресируеми централи Враца,профилактика адресируеми цeнтрали Враца,профилактика конвенционални системи Враца, пожароизвестителни системи Враца,пожарната безопасност Враца,пожарна охрана Враца,пожарозащита Враца,противопожарни аларми Враца,Пожарна безопасност на сгради Враца,pozaroizvestyavane vratsa,

КАТ ЕООД град Враца прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ.
Извършваме обслужване, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни системи на територията на град Враца, като предлагаме ниски цени при абонамент.

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ:

✔ Инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
✔ Проверка на дневника на системата за записи относно регистрирани събития.
✔ Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата.
✔ Установяване на причината за всички събития от архива на централата.
✔ Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график.
✔ Издаване на протокол.

Направете онлайн запитване за обслужване или ремонт на пожароизвестителна система в град Враца и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас