Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи Козлодуй,Техническо обслужване поддържане и профилактика на пожароизвестителни системи Козлодуй, профилактика пожароизвестителна система Козлодуй, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи Козлодуй, поддръжка конвенционални системи Козлодуй,адресируеми системи Козлодуй,обслужване конвенционални системи Козлодуй,обслужване адресируеми системи Козлодуй,ремонт конвенционални системи Козлодуй,ремонт адресируеми системи Козлодуй,поддръжка адресируеми централи Козлодуй,профилактика адресируеми цeнтрали Козлодуй,профилактика конвенционални системи Козлодуй,пожароизвестителни системи Козлодуй,pozaroizvestyavane kozlodui,

КАТ ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ.
Извършваме обслужване, ремонт и поддръжка напожароизвестителни системи на територията на град Козлодуй, като предлагаме ниски цени при абонамент.

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ:

✔ Инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
✔ Проверка на дневника на системата за записи относно регистрирани събития.
✔ Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата.
✔ Установяване на причината за всички събития от архива на централата.
✔ Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график.
✔ Издаване на протокол.

Направете онлайн запитване за обслужване или ремонт на пожароизвестителна система в град Козлодуй и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас