Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи Лом,Техническо обслужване поддържане и профилактика на пожароизвестителни системи Лом, профилактика пожароизвестителна система Лом, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи Лом, поддръжка конвенционални системи Лом адресируеми системи Лом,обслужване конвенционални системи Лом,обслужване адресируеми системи Лом,ремонт конвенционални системи Лом,ремонт адресируеми системи Лом,поддръжка адресируеми централи Лом,профилактика адресируеми цeнтрали Лом,профилактика конвенционални системи Лом, пожароизвестителни системи Лом,пожарната безопасност Лом,пожарна охрана Лом,пожарозащита Лом,противопожарни аларми Лом,Пожарна безопасност на сгради Лом,pozaroizvestyavane lom,

КАТ ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ.
Извършваме обслужване, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни системи на територията на град Лом, като предлагаме ниски цени при абонамент.

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ:

✔ Инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
✔ Проверка на дневника на системата за записи относно регистрирани събития.
✔ Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата.
✔ Установяване на причината за всички събития от архива на централата.
✔ Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график.
✔ Издаване на протокол.

Направете онлайн запитване за обслужване или ремонт на пожароизвестителна система в град Монтана и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас