пожарната безопасност монтана,пожарна охрана монтана,пожарозащита монтана,противопожарни аларми,Пожарна безопасност на сгради Монтана,Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи монтана,Техническо обслужване поддържане и профилактика на пожароизвестителни системи монтана,профилактика пожароизвестителна система монтана,изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи монтана,поддръжка конвенционални системи монтана,адресируеми системи монтана,обслужване конвенционални системи монтана,обслужване адресируеми системи монтана,ремонт конвенционални системи монтана,ремонт адресируеми системи монтана,поддръжка адресируеми централи монтана,профилактика адресируеми цeнтрали монтана,профилактика конвенционални системи монтана,пожароизвестителни системи монтана,pozaroizvestyavane montana

КАТ ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ.
Извършваме обслужване, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни системи на територията на град Монтана, като предлагаме ниски цени при абонамент.

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ:

✔ Инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
✔ Проверка на дневника на системата за записи относно регистрирани събития.
✔ Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата.
✔ Установяване на причината за всички събития от архива на централата.
✔ Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график.
✔ Издаване на протокол.

Направете онлайн запитване за обслужване или ремонт на пожароизвестителна система в град Монтана и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас