Поддръжка Пожароизвестителни Системи София,Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи София,Техническо обслужване поддържане и профилактика на пожароизвестителни системи София,профилактика пожароизвестителна система София,изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи София,поддръжка конвенционални системи София,адресируеми системи София,обслужване конвенционални системи София,обслужване адресируеми системи София,ремонт конвенционални системи София,ремонт адресируеми системи София,поддръжка адресируеми централи София,профилактика адресируеми цeнтрали София,профилактика конвенционални системи София,пожароизвестителни системи София,pozaroizvestyavane Sofia,

КАТ ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ.
Извършваме монтаж, техническо обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи на територията на град София. Предлагаме ниски цени при абонаментно обслужване.

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ:

✔ Инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
✔ Проверка на дневника на системата за записи относно регистрирани събития.
✔ Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата.
✔ Установяване на причината за всички събития от архива на централата.
✔ Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график.
✔ Издаване на протокол.

Направете онлайн запитване за обслужване или ремонт на пожароизвестителна система в град София и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас