Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи Ботевград,Техническо обслужване поддържане и профилактика на пожароизвестителни системи Ботевград, профилактика пожароизвестителна система Ботевград, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи Ботевград, поддръжка конвенционални системи Ботевград,адресируеми системи Ботевград,обслужване конвенционални системи Ботевград,обслужване адресируеми системи Ботевград,ремонт конвенционални системи Ботевград,ремонт адресируеми системи Ботевград,поддръжка адресируеми централи Ботевград,профилактика адресируеми цeнтрали Ботевград,профилактика конвенционални системи Ботевград, пожароизвестителни системи Ботевград,пожарната безопасност Ботевград,пожарна охрана Ботевград,пожарозащита Ботевград,противопожарни аларми Ботевгра,Пожарна безопасност на сгради Ботевград,pozaroizvestyavane botevgrad,

КАТ ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ.
Извършваме обслужване, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни системи на територията на град Ботевград, като предлагаме ниски цени при абонамент.

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ:

✔ Инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
✔ Проверка на дневника на системата за записи относно регистрирани събития.
✔ Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата.
✔ Установяване на причината за всички събития от архива на централата.
✔ Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график.
✔ Издаване на протокол.

Направете онлайн запитване за обслужване или ремонт на пожароизвестителна система в град Ботевград и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас