Противопожарно обучение на персонала в град Козлодуй

 

Съгласно Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г., работодателите са задължени да осигурят провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по пожарна безопасност.

Основната цел на обучението по пожарна безопасност е да подготвят с теоритични и практични знания служителите за добрите практики за безопасност на работното място. Добрата подготовка спомага за бърза и адекватна реакция в случай на възникнал пожар.

Ежегодни планови инструктажи и обучения по пожарна безопасност

Противопожарно обучение на персонал за гасене на пожар с прахов пожарогасител, воден пожарогасител, водопенен пожарогасител, пожарогасител с въглероден диоксид и пожарно одеяло,обучение за боравене и гасене на пожари козлодуй,обучение персонал козлодуй,пожарна безопасност козлодуй,обучение безопасност на работното място козлодуй,обучения и инструктраж на персонала козлодуй Теоретично обучение по противопожарна безопасност - Обучение на персонал за гасене на пожар в офис с пожарогасител,Теоретично обучение по противопожарна безопасност - Обучение на персонал за гасене на пожар в офис с пожарогасител козлодуй,планови инструктажи и обучения по пожарна безопасност козлодуй,инструктраж на персонала козлодуй,пожар на работното място козлодуй,евакуация от сгради с възникнал пожар козлодуй,пожарна безопастност работно място козлодуй,практично обучение пожарна безопасност козлодуйФирма КАТ ЕООД провежда обучения и инструктраж на персонала, като основната цел на обученията по пожарна безопасност е образоването на служителите за добрите практики за пожарна безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

 

Освен да научат и припомнят на служителите как се използват пожарогасителите и другите пожарогасителни средства, нашите експерти имат важната задача служителите да бъдат обучени и на основните елементи на превенция и защита от пожар.

Предлаганите от нас противопожарни обучения са разделени на три части.

I. Запознаване с основните принципи за пожарна безопастност и превенция на пожари.

  • Какво представлява пожарът
  • Видове пожари (Class A,Class B,Class C)
  • Как да се предпазим от възникването на пожар на работното място
  • Съвети за първоначална реакция и действия при установяване на пожар
  • Какво трябва да знаем при евакуация от сгради с възникнал пожар

II. Теоретично и практическо обучение за боравене и гасене на пожари с прахови пожарогасители, водни и водопенни пожарогасители и пожарогасители с въглероден диоксид. Боравене с пожарен кран.
III. Лоши практики и грешни подходи за гасене на пожари.

Обучението се провежда в реални условия, на място в предприятие или обект на клиента, като персонала да е разделен на групи от 5 до 10 човека.

Направете своето онлайн запитване за обучение по пожарна безопастност и ние ще се свържем с Вас за да уточним удобен ден и час за провеждане на мероприятието.

Свържете се с нас