Разрешение № 606/12.05.2017г за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР:
сервизно обслужване на противопожарни уреди
на територията на Република България.

Разрешение № 605/12.05.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР:
противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти
на територията на Република България.

Разрешение № 607/12.05.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР:
поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
на територията на Република България.

Свържете се с нас