КАТ ЕООД притежава Разрешение 607/12.05.2017, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР за „поддържане и обслужване на пожарогасителни, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ валидно на територията на цялата страна.
Съобразено с изискванията за обекта Ви предлагаме поддържане и обслужване на:
Пожарогасителни инсталации с вода – спринклерни и дренчерни
Пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид и инертни газове
Пожарогасителни инсталации с пяна
Пожарогасителни инсталации с прах

Извършеното обслужване се придружава от протокол по образец.

Направете онлайн запитване за обслужване и поддръжка на пожароизвестителна система и наш Мениджър клиенти ще се свърже с Вас с индивидуална оферта.

Свържете се с нас