НАРЕДБА № Iз-1669

В сила от 31.08.2012 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 31 Юли 2015 г. (още…)

Научете повече

НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г.

 

НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ (още…)

Научете повече

НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

Безплатна консултация пожарна безопасност

Може да се свържете с Противопожарна Техника КАТ ЕООД за безплатна консултация отностно НАРЕДБА № 8121з-531.


НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ
(още…)

Научете повече

НАРЕДБА № 8121з-1006

НАРЕДБА № 8121з-1006 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА И СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (още…)

Научете повече
Свържете се с нас